Fallas Festival
Alt 03-10-2009, 05:33 PM   #1
alfanet
Administrator
 
alfanet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
alfanet isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üyelik tarihi: Oct 2008
Nerden: www.alfanetcafe.com
Mesajlar: 105
alfanet isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
Exclamation Fallas Festival

Fallas Festival

Zaman: 12 mart 0,00 21 Mart 7,00 arasy

Gereksinim: Level 20 ve yukarysy

NPCs: (Görü?ülecek Ki?iler) :

Carpenter Zhong (Twin City, 429 287 Twin Guard (Twin City, 467 531)

Chopper Zhang Yuan (Twin City , 591 670)

Carpenter Li (Phoenix Castle, 186 260) Rare Phoenix (Phoenix Castle, 278 452),

Chopper Li Lu (Twin City, 651 664)

Carpenter Zhao (Bird Island, 723 584) Strong Beast (Bird Island, 702 636)
Chopper Liu Xing (Phoenix Castle, 233 341) Chopper Qin Mi (Phoenix Castle, 767 468)
Carpenter Zhou (Ape City, 552 565) Grey Snake (Ape City, 641 626)


Not:

1-

* Silver Paint ve Golden Paint satan Paint Merchant’lar (Boya Tüccarlary) Wind Plain’de ortaya çykacaktyr.

* Red Paint ve Green Paint satan Paint Merchant’lar Mapple Forest’da ortaya çykacaktyr.

* Blue Paint ve Black Paint satan Paint Merchant’lar Love Canyon’da ortaya çykacaktyr.
Note:
Golden Paint Merchant ; Wind Plain (619 564/ 642 592/ 668 606/ 706 614/ 706 596/ 673 555 / 642 514 / 627 526).
Silver Paint Merchant ; Wind Plain (216 548/ 223 585/ 229 621/ 253 635/ 288 633/ 298 609/ 301 586/ 272 575).
Red Paint Merchant ; Maple Forest (272 366/ 275 387/ 285 415/ 325 381/ 316 357/ 272 353/ 301 376/ 304 392).
Green Paint Merchant ; Maple Forest (559 388/ 598 407/ 595 423/ 581 448/ 540 453/ 556 430/ 573 420/ 604 498).
Blue Paint Merchant ; Love Canyon (708 688/ 679 709/ 639 690/ 613 685/ 674 674/ 649 672/ 672 722/ 691 755).
Black Paint Merchant ; Love Canyon (575 324/ 532 330/ 496 308/ 464 269/ 468 222/ 515 249/ 519 281/ 496 255)
koordinatlarynda ortaya çykabilir.Her zaman ayny yerde durmayyp devamly hareket halindedirler.Koordinatlardan birinde veya ikisinde durup gelene kadar beklemeniz tavsiye edilir.
2- Günde sadece 5 Adet Wood Carving(A?aç Oymasy) yapabilirsiniz.

3- Bir Carpenter’dan aldy?ynyz görevi byrakyp ba?ka bir Carpenter’dan görev almak için ilk ba? görev aldy?ynyz Carpenter ile konu?manyz gerekmektedir.

Etap 1

12 Mart 0,00 - 20 Mart 19,59 arasynda 4 çe?it Wood Carving yapabilirsiniz.

1A- Carpenter Zhong (Twin City, 429 287) ile konu? ve ondan Drawing Piece al.Ona Twin Guard (Twin City, 467 531)’yn yanynda sa? tykla ve sana verilen tasla?y Carpenter Zhong’a getir.O tasla?a sa? tyklayyp oku.O sana di?er adymlardaki sorulacak sorular için yararly olur.

1B- Sana verilen Drawing’i Chopper Zhang Yuan (Twin City , 591 670) e getir ve bir adet Upper Pine al ve hemen sonrasynda 10 dakika içinde 40 adet Robin (Twin City 418,682 çevresi) hayvanyndan öldür.Zaman sen ilk hayvany öldürdükten sonra ba?layacaktyr.Bitirdi?inde sol üst kö?ede bir sistem mesajy çykyp bitirdi?ini söyler.

1C- Bitirdi?inde Upper Pine’y Rough Hery Woodcarving’e çevirme ?ansyn olur.Ba?arysyz olursan bir adet Scrap Pine alyrsyn.3 adet Scrap Pine toplady?ynda da onu Chopper Zhang Yuan’dan 1 adet Upper Pine ile de?i?ebilirsin.

1D- Apparition (Wind Plain 242,558 çevresi) hayvanlary Axe dü?ürür.Bandit (Mapple Forest 328,227 çevresi) hayvanlary Chisel dü?ürür.Onlary alyp Carpenter Zhong’a ver ve kar?yly?ynda Unpainted Hero Woodcarving al.

1E- Görevi tamamlamak için Golden Paint,Red Paint ve Silver Paint’e ihtiyacyn olacak.Onlary Not1’de belirtilen Merchant’lardan alabilirsin.E?er Carpenter Zhong’ta do?ru paint’i kullanyrsan Hero Wood Carving ve 1 saat Heaven Blessing kazanyrsyn.

2A- Carpenter Li (Phoenix Castle, 186 260) ile konu? ve bir adet Drawing al.Ona Rare Phoenix (Phoenix Castle, 278 452)’yn yanynda sa? tykla ve tasla?y Carpenter Li’ye geri getir.

Not: Phoneix Drawing’e sa? tyklayyp dikkatlice oku.O sana ilerideki adymlarda sorulan sorular için yararly olacak.

2B- Drawing’i alyp Chopper Li Lu (Twin City, 651 664)’e getir ve 1 adet Upper Oak al ve sonra 40 adet Turtle Doveyi (Wind Plain 552,477 çevresi) 10 dakika içinde öldür. Zaman sen ilk hayvany öldürdükten sonra ba?layacaktyr.Bitirdi?inde sol üst kö?ede bir sistem mesajy çykyp bitirdi?ini söyler.

2C-Bitirdikten sonra Upper Oak için Carpenter Li’den Rough Phoneix Woodcarving alma ?ansyn olur.Ba?aramazsan Scrap Oak alyrsyn.3 adet Scrap Oak,1 adet Upper Oak ile Chopper Li Lu’dan de?i?tirilebilir.

2D- Winged Snake (Mapple Forest 317,77 çevresi) hayvanlary Awl dü?ürebilir.Snakeman (Love Canyon 232,461 çevresi) hayvanlary Hammer dü?ürebilir.Bunlardan alyp Carpenter Li’ye getir ve Ondan Unpainted Phoneix Woodcarving al.

2E- Görevi tamamlamak için Gren Paint,Black Paint ve Silver Paint’e ihtiyacyn olacak.Bunlary Not1’de belirtilen Merchant’lardan alabilirsin.Do?ru Paint’i Carpenter Li’de kullanyrsan Phoneix Wood Carving ve 1 saatlik Heaven Blessing alyrsyn.

3A- Carpenter Zhao (Bird Island, 723 584 ile konu? ve ondan 1 adet Drawing al.Strong Beast (Bird Island, 702 636) ‘un yanynda sa? tykla ve onu Carpenter Zhao’ya geri getir.

Not: Hanuman Drawing’e sa? tyklayyp dikkatlice oku.O sana ilerideki adymlarda sorulan sorular için yararly olacak.

3B- Chopper Liu Xing (Phoenix Castle, 233 341)’e Hanuma Drawing’i götürüp 1 adet Upper Peach al ve sonrasynda 20 Bandit (Mapple Forest 328,227 çevresi) 10 dakika içerisinde öldür. Zaman sen ilk hayvany öldürdükten sonra ba?layacaktyr.Bitirdi?inde sol üst kö?ede bir sistem mesajy çykyp bitirdi?ini söyler.

3C- Upper Peach’i Carpenter Zhao’da Ryugh Hanuman Woodcarving ile de?i?tir.E?er görevi bitirmeyi ba?aramadyysan 1 adet Scrap Peach ile de?i?tirebilirsin.Chopper Liu Xing’ten 3 adet Scrap Peach’i 1 adet Upper Peach ile de?i?tirilebilir.

3D- Apparition (Wind Plain 242,558 çevresi) hayvanlary Axe dü?ürür, Winged Snake (Mapple Forest 317,77 çevresi) hayvanlary Awl dü?ürebilir.Carpenter Zhao’ya onlary ver kar?yly?ynda 1 adet Unpainted Hanuman Woodcarving al.

3E- Görevi bitirmek için Gren Paint,Red Paint ve Blue Paint’e ihtiyacynyz olacak. Bunlary Not1’de belirtilen Merchant’lardan alabilirsin.Do?ru Paint’i Carpenter Zhao’da kullanyrsan Hanuman Wood Carving ve 1 saatlik Heaven Blessing alyrsyn.

4A- Carpenter Zhou (Ape City, 552 565) ile konu? ve ondan 1 adet Drawing al.Grey Snake (Ape City, 641 626) ‘Yn yanynda sa? tykla ve onu Carpenter Zhou’ya geri getir.

Not: Fairy Drawing’e sa? tyklayyp dikkatlice oku.O sana ilerideki adymlarda sorulan sorular için yararly olacak.

4B- Chopper Qin Mi (Phoenix Castle, 767 468)’e Fairy Drawing’i götürüp 1 adet Upper Birch al ve sonrasynda 20 Ratlings (New Forest 538,272 çevresi) 10 dakika içerisinde öldür. Zaman sen ilk hayvany öldürdükten sonra ba?layacaktyr.Bitirdi?inde sol üst kö?ede bir sistem mesajy çykyp bitirdi?ini söyler.

4C- Upper Birch’i Carpenter Zhou’da Rough Fairy Woodcarving ile de?i?tir.E?er görevi bitirmeyi ba?aramadyysan 1 adet Scrap Birch ile de?i?tirebilirsin.Chopper Qin Mi’den 3 adet Scrap Birch 1 adet Upper Birch ile de?i?tirilebilir.

4D- Snakeman (Love Canyon 232,461 çevresi) hayvanlary Hammer dü?ürebilir, Bandit (Mapple Forest 328,227 çevresi) hayvanlary Chisel dü?ürür..Carpenter Zhou’ya onlary ver kar?yly?ynda 1 adet Unpainted Fairy Woodcarving al.

4E- Görevi bitirmek için Golden Paint,Black Paint ve Blue Paint’e ihtiyacynyz olacak. Bunlary Not1’de belirtilen Merchant’lardan alabilirsin.Do?ru Paint’i Carpenter Zhou’da kullanyrsan Fairy Wood Carving ve 1 saatlik Heaven Blessing alyrsyn.

Etap 2

Sende bulunan Wood Carving itemini 12 Mart 0,00 – 21 Mart 1,59 arasynda Fallas Mecury’e asabilirsin.Sarfetti?in efor için 1 adet Blaze Pack ve 1/3 Expball de?erinde exp ile ödüllendirileceksin.Fallas Mercury;

Twin City (479,377 / 451,342 / 413,290), Phoenix Castle (236,266 / 210,255 / 179,276 / 180,220), Ape City (553,581 / 573,557 / 546,543 / 545,509) ve Bird Island (720,561 / 755,545 / 740,515 / 688,600) de bulunur.

Not: Paketler 21 Mart 2,00’a kadar kullanylabilir.(oyun saatiyle)

Kazandy?ynyz Paketlere sa? tyklady?ynyzda ?u hediyelere sahip olursunuz;

Hero Blaze Pack: free Hero Transformation Brand; free EXP Ball; free Meteor Box; 9 Lilies; free Lottery Ticket; 3 free Soul Token

Phoneix Blaze Pack: free Phoenix Transformation Brand; free Praying Stone (M); free Meteor Box; 9 Lilies; free Lottery Ticket; 3 free Earth Token

Hanuman Blaze Pack: free Hanuman Transformation Brand; free Moon Box; free Meteor Box; 9 Lilies; free Lottery Ticket; free Bomb

Fairy Blaze Pack: free Fairy Transformation Brand; free Clean Water; free Meteor Box; 9 Lilies; free Lottery Ticket; free Bomb

Transformation Brand itemleri sadece 20 Mart 20,00 – 21 Mart 2,00 (oyun saatiyle) arasy kullanylabilir.Ytemi kullandy?ynyzda itemle ba?lantyly Woodcarving’i bulmanyz için 5 dakikanyz var(Örne?in;Hero Transformatiyn Brand kullandynyz,o zaman Burning Hero Woodcarving’i bulmalysynyz.),ve buldu?unuzda Blessing WoodCarving alyrsynyz.

Blessing Woodcarving ise 21 mart 7,00(oyun saatiyle) e kadar kullanylabilir.Kullandy?ynda Penitence Amulet (free), Blessing Rice Cake (sa? tyklayyp 1 saatlik Expotion ve ekstra atak alyrsynyz), 1/2 EXP Ball de?erinde exp, ve 5 saatlik Heaven Blessing. 
 


Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Yeni Mesaj yazma yetkiniz aktif değil dir.
Mesajlara Cevap verme yetkiniz aktif değil dir.
Eklenti ekleme yetkiniz aktif değil dir.
Kendi Mesajınızı değiştirme yetkiniz aktif değil dir.

Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Gitmek istediğiniz klasörü seçinizBütün Zaman Ayarları WEZ +1 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 06:32 AM .


vBulletin skin developed by: eXtremepixels
Powered by: vBulletin Version 3.6.8 (Türkçe)
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Türkçeye: Knnweb tarafından çevrilmiştir.